Villmarksleir

Tunga villmarksleir tilbyr aktiviteter for barn og ungdom.  Det er mulig for lag og organisasjoner å leie villmarksleiren. Les mer her