Måned: februar 2015

  • INNKALLING ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG

    ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG     SØNDAG 1. MARS  KL 1700 i sør-tustna forsamlingshus     Godkjenning av innkalling Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll Årsmeldinger Regnskap 2014 Fastsettelse av kontingent Budsjett 2015 Valg   Enkel servering etter møtet Etter årsmøtet vil det bli holdt en kort presentasjon vedr. prosjektering av klubbhus. […]

  • Trimåret 2013/2014

    Trimåret 2013/2014

    Av Terje Wikan