Måned: mars 2014

  • Årsmøte Tustna IL

    Søndag 2. mars -14 kl 16:00 i Gullstein grendahus 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll 3. Årsmeldinger 4. Regnskap 2013 5. Fastsettelse av kontingent 6. Budsjett 2014 7. Valg 8. Avtale A-lag i fotball  9. Økonomisk støtte ved nasjonale og internasjonale stevner 10. Vedtak ang Pistolklubb som […]