Åpen dag på skytterbanen på Tømmervågen


6 februar starter vi opp med åpen dag på skytterbanen på Tømmervågen.
Det er åpent for alle som er interessert i og være med i klubben.

Om dere finner ut att du/dere vil være medlem kreves som følger:

  1. Vandelsattest
  2. For de som er mellom 14 og 18 år kreves att minst en av foreldrene er medlem og er med på skyting og
    eventuelt stevner.
  3. Sikkerhetskurs/nybegynnerkurs (dette skal vi få organisert)
  4. For kjøp av eget våpen må personen være 21 år og medlem i min 6 måneder og ha 10 skytinger
    samt en bekreftelse fra oss som må legges ved våpensøknaden.

Ta eventuelt kontakt med:

Jørn Lyngvær: 406 03 441
Kjell Ivar Eines: 473 63 836
Roar Karlsen: 970 77 452