INNKALLING ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG


ÅRSMØTE

TUSTNA IDRETTSLAG

 

 

SØNDAG 1. MARS  KL 1700

i sør-tustna forsamlingshus

 

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap 2014
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Budsjett 2015
  7. Valg

 

Enkel servering etter møtet

Etter årsmøtet vil det bli holdt en kort presentasjon vedr. prosjektering av klubbhus.

Velkommen!