Årsmøte Tustna IL


Søndag 2. mars -14 kl 16:00 i Gullstein grendahus

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap 2013
5. Fastsettelse av kontingent
6. Budsjett 2014
7. Valg
8. Avtale A-lag i fotball 
9. Økonomisk støtte ved nasjonale og internasjonale stevner
10. Vedtak ang Pistolklubb som undergruppe

Enkel servering etter møtet
Velkommen!