ÅRSMØTE UTSETTES!


P.g.a. den pågående smittesituasjonen har styret bestemt seg for å utsette årsmøtet som var planlagt 29. mars 2020. Idrettsforbundet har utsatt fristen for å gjennomføre årsmøte til 15. juni, og ny dato for selve årsmøtet og frister for innkommende forslag etc. vil bli publisert så snart som dette lar seg gjennomføre.

Styret Tustna IL