Innkalling årsmøte Tustna Idrettslag


Av Johan Tømmervåg

ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG

SØNDAG 03.04 KL 1800
i Sør-Tustna forsamlingshus

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap 2014
5. Fastsettelse av kontingent
6. Budsjett 2015
7. Valg
Enkel servering.
Vel Møtt!