OPPDATERING ÅRSMØTE TUSTNA IL


TID: SØNDAG 7. JUNI KL 18.00
STED: LEIRA FORSAMLINGSHUS

Her er komplett saksliste og underlag til helgens årsmøte i Tustna IL.

Ettersom det nå er åpnet for opptil 50 personer samlet på offentlige arrangement og det er mulighet for å servere mat inviteres det til enkel servering i form av snitter fra Ringholmen i etterkant av årsmøtet. Instrukser i forhold til matservering og smittevern vil bli gitt på møtet.

Vi ber deltagere på årsmøtet om å følge smitteverntiltak iht. gjeldende retningslinjer. Dvs. ingen håndhilsning samt holde minst 1 meters avstand fra andre deltagere. Personer som har symptomer på smitte kan ikke delta på møtet.

Vel Møtt!