Referat fra styremøte 8.1.2015


Referat fra styremøte 8.1.15.

Møtet avholdt hjemme hos Ingri Settemsdal.

Tilstede: Ingri Settemsdal, Benedicte Nyborg, Ola Stigsrud, John Henning Width, Vegard Hamnes, Johan L Golmen.

Ikke tilstede:

2015/1: Gjennomgang av forrige styrereferat

Søknad om midler til klatrekurs på vegne av Villmarksgruppa, samt dommerkurs og trenerkurs på vegne av Bueskyttergruppa er utført av Ingri.

Ola Stigsrud vil undersøke videre omkring mulige kandidater til dommerkurs i friidrett.

Vedrørende kurs til badevakter har Ingri en dialog med Ole Bendik Nilsen. Det er foreløpig ikke klarhet i datoer for kurs.

2015/2: Kurs vedrørende ny hjemmeside

Ny hjemmeside er oppe og går. Kurs blir ikke avholdt før etter årsmøtet.

2015/3: Fremdriftsplan prosjekt klubbhus

John Henning Width arbeider videre med dette. Håper å ha litt informasjon om et nytt klubbhus som han kan orientere om på årsmøtet.  Vil høre videre om tippemidler og finansiering med kommune og idrettskrets.

2015/4: Planlegging av årsmøte

Årsmøtet vil bli avholdt søndag 1. mars 2015 kl. 17.00 på Sør-Tustna Forsamlingshus.

Det vil bli foreslått økning av medlemskontingent fra 500,- til 550,- for familie, mens enkeltkontingent vil stå som før på 350,-.

Budsjett/årsmeldinger fra undergrupper skal sendes inn til Ingri før utgang av januar.

Annonsering av årsmøte blir gjort i Nordmøre Rundt (Tidens Krav), plakater og på hjemmeside. Endelig saksliste og tilhørende dokumenter blir publisert 14 dager før årsmøtet på plakater og hjemmeside.

Vegard skal ta kontakt med aktuelle kandidater for å få på plass det siste medlemmet i valgnemnda.

Valgnemnda tar ansvar for å finne representant som skal representere Tustna IL i Ertvågsøya A-lag.

2015/5: Retningslinjer for kjøregodtgjørelse

Styrets anbefaling:

  • Undergruppene bør begrense kjøregodtgjørelse ved kjøring av egne barn i treningssammenheng.
  • Ved offisielle kamper/arrangement utenfor kommunens grenser anbefales tidligere praksis.
  • Det kan søkes om kjøregodtgjørelse ved spesielle anledninger.

2015/6: Representant for Tustna IL i Aure idrettsråd

Styret har vedtatt at ny nestleder i styret skal være representant for Tustna IL i Aure idrettsråd. Vararepresentant blir Ingri Settemsdal.

 

2015/6: Eventuelt

  • Idrettsregistrering

John Henning og Ingri sørger for dette.

  • Friluftlivets år

Ingri vil videresende mailen fra Kristin Vaag videre til Villmarksgruppa v/ Geir Lyngvær.

08.01.2015.
Sekretær
Vegard Hamnes