Stikkord: svømmehall

  • Vi trenger flere svømmevakter

    Vi trenger flere svømmevakter

    Av Eva Therese Width Vi trenger flere svømmevakter om vi skal klare og holde svømmehallen åpen 2 dager i uka i vinter. Ta kontakt med oss på post@tustnail.no, eller på facebook om du kan tenke deg og være svømmevakt.

  • Vaktliste svømmehallen våren 2016

    Av Johan Tømmervåg Vaktliste svømmehallen våren 2016 Det er Tustna IL som er arrangør, for å klare denne jobben er vi avhengig av hjelp av foreldre, og andre som nyter godt av idrettslagets aktiviteter og svømmehallen. Personen som står først på den enkelte dato, er ansvarlig for å hente og levere tilbake nøkkel og vekslepenger hos […]