Vi trenger flere svømmevakter


Av Eva Therese Width

Vi trenger flere svømmevakter om vi skal klare og holde svømmehallen åpen 2 dager i uka i vinter. Ta kontakt med oss på post@tustnail.no, eller på facebook om du kan tenke deg og være svømmevakt.