VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER AV TUSTNA IL!

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER AV TUSTNA IL!

Av Tor Henning Leh

Bakgrunn

Tustna IL er pålagt å registrere sine medlemmer elektronisk i en felles nasjonal idrettsdatabase, som heter Min idrett. Denne jobben kan ikke gjøres av idrettslaget, men gjøres av det enkelte medlem/foresatte ettersom registreringen krever bruk av personnummer.

Tustna IL vil i fremtiden kreve inn medlemskontingenten gjennom profilen den enkelte har i Min idrett. Det er derfor meget viktig at alle medlemmer av Tustna IL nå registrerer seg. Gjør alle det får vi en bedre oversikt over idrettslagets medlemmer og tilhørighet, og vi kan også begynne å ta i bruk mulighetene datasystemene gir. I tillegg kan det nevnes at tildeling av økonomiske midler til Tustna IL vil basere seg på antall registrerte medlemmer i Min idrett.

Unnlater man å registrere seg får man ikke betalt kontingent. Man har da ikke gyldig medlemskap, og kan da ikke delta på idrettslagets aktiviteter. Medlemskontingenten er en viktig inntektskilde for idrettslaget.

Er man ikke aktivt medlem, men ønsker å være støttemedlem, må man også registrere seg i Min idrett.

Om Min idrett

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

I Min idrett kan du:

 1. Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter, e-post osv.)
 2. Se hvilke medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
 3. Betale krav fra din klubb (kontingent, treningsavgift osv). Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort.
 4. Melde deg på og betale kurs.
 5. Melde deg på og betale arrangementer
 6. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.

Hva er inkludert?

Tilgang til Min idrett og alle funksjoner basert på dine og/eller dine barns medlemskap.

Hva koster dette?

Min idrett er gratis for alle.

Hvordan registrere deg og din familie på Min idrett

 1. Gå til https://minidrett.nif.no/
 2. Klikk på ”Ny bruker” øverst til høyre.
 3. Følg anvisningene som blir beskrevet til du har opprettet en brukerprofil.
 4. Klikk på ”Medlemskap” og skriv Tustna i søkefeltet.
 5. Klikk på Tustna Idrettslag, som da kommer opp som eneste alternativ, og velg hvilken undergruppe du tilhører.
  Har du ingen direkte tilhørighet velger du øverste alternativ, Tustna Idrettslag.
 6. Logg ut.
 7. Gjenta denne prosedyren for alle personene du ønsker å registrere.
 8. Logg deg inn på din brukerprofil på nytt dersom du ønsker å knytte til deg familiemedlemmer til din profil.
 9. Klikk på ”Min Profil”.
 10. Gå til nedtrekks-menyen til høyre og klikk på ”Legg til familie”.
 11. Følg anvisningene som beskrevet.

NB! Det er anbefalt fra Norges Idrettsforbund å lage en profil for hver person. Det er lagt opp til at du kan gjøre dette direkte fra egen profil med verifisering av personnummer, men det fungerer ikke pr nå.

Ved behov for support ring NIFs supporttelefonnummer: 03615

Viser for øvrig til Min idretts hjemmeside for utfyllende informasjon og hvilke øvrige muligheter systemet har.

På vegne av Styret Tustna IL
Tor Henning Leh